Vacature

Het uitvoeren van onderhoud- en storingswerkzaamheden aan gebouwinstallaties, zodanig dat een optimaal klimaatsysteem wordt gerealiseerd. De Beheertechnicus werkt onder leiding van de project(bege)leider en/of Afdelingshoofd.

  • Het conform (veiligheids)voorschriften oplossen van minder eenvoudige storingen aan klimaatinstallaties, binnen de gestelde tijd en volgens de gestelde kwaliteitsnormen.
  • Bewerkstelligen dat de staat van onderhoud van klimaatinstallaties overeenkomt met de gemaakte (schriftelijke) afspraken door binnen de gestelde tijd onderhoudswerkzaamheden te verrichten conform (veiligheids)voorschriften en KAM procedures; de service- en onderhoudswerkzaamheden worden eventueel onder begeleiding verricht.
  • Tijdig verstrekken van administratieve informatie conform de verzoeken van de projectadministratie.
  • Instandhouding van een opgeruimde werkomgeving met minimale verstoring van het productieproces en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
  • Basisopleiding: VMBO-niveau
  • Vakgerichte opleiding: Technische vakopleiding, niveau 3
  • VCA certificaat
  • Heeft bij voorkeur gevolgd, of is bezig met: Technische vakopleiding niveau 3, opleiding/ cursus richting M&R en/of Klimaat
  • Werkervaring: minimaal twee jaar werkervaring binnen het vakgebied