Vacature

 • Het zelfstandig onderhouden/repareren van voornamelijk industriële koudetechnische installaties op een zodanige wijze kwaliteit, kosten, efficiency en veiligheid optimaal op elkaar worden afgestemd.
 • Het zelfstandig in stand houden en/of wijzigen van sommige complexe industriële koudetechnische installaties, apparatuur, machines en gereedschappen binnen de gestelde tijd en volgens de gestelde kwaliteitsnormen.
 • Bewerkstelligen dat de staat van onderhoud van de industriële koudetechnische installaties overeenkomt met de gemaakte (schriftelijke) afspraken door binnen de gestelde tijd onderhouds-, modificatie-, inspectie- en revisiewerkzaamheden te verrichten conform (veiligheids)voorschriften en KAM procedures.
 • Het opstellen van onderhoudsrapportages en werkrapporten waarin huidige gebreken worden gesignaleerd, alsmede dreigende effecten.
 • Administratieve verwerking van gegevens, indien van toepassing binnen een onderhoudsbeheersysteem.
 • Het uitvoeren van werkzaamheden volgens specifieke planning/onderhoudslijsten/tekeningen.
 • Het lokaliseren en verhelpen van storingen aan industriële koudetechnische installaties binnen de gestelde tijd en conform (veiligheids)voorschriften.
 • Basisopleiding: MBO-niveau
 • Vakgerichte opleiding(en): technische vakopleiding, STEK-monteur, WEB-niveau 4
 • VCA certificaat
 • Heeft bij voorkeur gevolgd, of is bezig met: vakgerichte trainingen/cursussen, NEN-3140
 • Werkervaring: minimaal 2 jaar werkervaring binnen het vakgebied