Vacature

 • Het volledig zelfstandig onderhouden/repareren en inbedrijfstellen van voornamelijk complexe industriële koudetechnische installaties, waaronder het verrichten van controle-, keurings- en testwerkzaamheden conform relevante normen en richtlijnen alsmede specifieke eisen van de klant. Kenmerken van een complexe installatie zijn: ‘custom-made’, PLC-gestuurde installaties, uitgevoerd als pompsysteem en veelal een koelmiddelinhoud van meer dan 1000 kg.
 • Realisatie van het testen, controleren en opleveren en bewerkstelligen dat de staat van onderhoud van installaties overeenkomt met de gemaakte (schriftelijke) afspraken door binnen de gestelde tijd onderhouds-, modificatie-, inspectie- en revisiewerkzaamheden te verrichten conform (veiligheids)voorschriften en KAM-procedures. Verantwoordelijk voor het opstellen van onderhoudsrapportages waarin huidige gebreken worden gesignaleerd, alsmede dreigende effecten.
 • Het inbedrijfstellen van complexe industriële koudetechnische installaties, binnen de gestelde tijd en conform (veiligheids)voorschriften. Het technisch en operationeel voorbereiden, begeleiden en opleveren van onderhouds- en renovatieprojecten. Het geven van technische instructies aan klanten en het begeleiden van servicetechnici in opleiding.
 • Het op peil houden van kennis omtrent ontwikkelingen op het vakgebied en analyseren, adviseren en rapporteren van inspecties en het implementeren van nieuwe (vakspecialistische) technieken op onderhoudsgebied. Het signaleren van commerciële mogelijkheden bij klanten.
 • Het assisteren en ondersteunen bij de implementatie van onderhoudsplannen en onderhoudsconcepten.
 • Basisopleiding: MBO-/HBO-niveau
 • Vakgerichte opleiding(en): technische vakopleiding tenminste op WEB-niveau 4, STEK-monteur, Servicemonteur KT
 • Aanvullende opleiding(en):
  - VCA VOL en NEN 3140
   - Elektra ET1, Elektrisch schakelen of vergelijkbaar
   - PLC-techniek en besturingstechniek
   - Storingstechnicus Elektro of vergelijkbaar
 • Commerciële- en communicatieve vaardigheden
 • Werkervaring: >5 jaar binnen het vakgebied